Er komen steeds meer nieuwe technologieën en alternatieven die gemakkelijk in woonprojecten kunnen worden geïntegreerd om de milieueffecten te verminderen en de natuurlijke hulpbronnen te helpen behouden. Jouw huis verduurzamen betekent waarde hechten aan de natuur en het welzijn van de bewoners. Kom meer te weten over dit type constructie en bekijk oplossingen die vriendelijk zijn voor het milieu:

Wat is een duurzaam huis?
Een duurzame woning is een constructie die ernaar streeft de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken door middel van oplossingen die erop gericht zijn hulpbronnen te besparen, materialen te hergebruiken, energie te besparen, afval te hergebruiken en het welzijn van alle betrokkenen bij het proces te bevorderen. Kleine veranderingen en nieuwe technologieën kunnen helpen, en veel, om een duurzaam huis te hebben.

Je huis verduurzamen: eenvoudige tips

 1. Ecologische of recycleerbare materialen
  De in de bouw gebruikte materialen kunnen natuurlijke hulpbronnen sparen en de kosten van de werken drukken. Milieuvriendelijke opties zijn niet alleen duurzaam, maar kunnen ook goede prestaties leveren en gemakkelijk worden uitgevoerd. Voor een duurzaam huis is het mogelijk materialen te gebruiken zoals ecologische tegels of bakstenen, bamboe, recycleerbare vloeren en bekledingen en zelfs containers opnieuw te gebruiken.
 2. Maximaal gebruik van natuurlijke verlichting
  Profiteren van natuurlijke verlichting is een geweldige manier om energie te besparen in een huis. Zeker, investeren in grote ramen of openingen voor de omgevingen zal een goede besparing in het gebruik van kunstlicht gedurende de dag mogelijk te maken.
 3. Hergebruik van regenwater
  Door een regenwaterput in de woning te installeren, kan regenwater worden opgevangen en hergebruikt. Dit water kan worden gebruikt voor het wassen van trottoirs en het irrigeren van planten of tuinen. Deze oplossing kan leiden tot besparingen tot 50% op de waterrekening en zal een verschil maken voor het behoud van de watervoorraden.
 4. Verwarming met zonne-energie
  Natuurlijk licht is gratis, overvloedig en kan ook worden gebruikt om water te verwarmen voor douches of kranen. Dit systeem levert woningen talloze voordelen op, zoals energiebesparing en verlaging van de maandelijkse elektriciteitskosten.
 5. Gebruik van alternatieve energiebronnen
  Naast het verwarmen van water kan zonlicht ook worden gebruikt als bron van elektrische energie voor het hele huis door de installatie van fotovoltaïsche platen. Een andere alternatieve energie optie is windenergie, die wordt opgewekt door de kracht van de winden. Beide zijn schone energiebronnen en stoten bij hun opwekking geen verontreinigende stoffen uit.
 6. LED-verlichting
  Zeer efficiënte, LED lampen bieden een hogere kwaliteit verlichting voor woningen. Deze technologie biedt lagere kosten en een langere levensduur in vergelijking met fluorescentielampen. Bovendien zendt het geen ultraviolette straling of warmte uit en heeft het geen kwik of andere giftige stof in zijn samenstelling.

Een duurzaam huis bouwen zal niet alleen een besparing op de rekeningen opleveren, maar zal in de praktijk ook zorgen voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Het is dus een manier om de toekomst van de komende generaties veilig te stellen. Het is de moeite waard in deze oplossing te investeren!